Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Bạn đánh dấu và điền vào Học kỳ, năm học và Trường Bạn muốn đăng ký nhập học

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

1. Thông tin về Ngành học

1.1. Ngành học nguyện vọng 1

Môn học chính: điền vào Ngành học chính của Bạn (thông thường các ngành Diplom, Bachelor và Staatsexamen chỉ bao gồm một ngành học chính duy nhất)

Môn học chính thứ hai hay môn học phụ thứ nhất: điền vào môn học chính thứ hai hay môn học phụ thứ nhất (nếu có – khi học Magister thì thường có)

Môn học phụ thứ hai: điền vào môn học phụ thứ hai (nếu có – khi học Magister thì thường có)

Bằng cấp muốn đạt cho nguyện vọng 1: đánh dấu vào ô tương xứng cho Bằng cấp Bạn muốn đạt

Phần “Fachsemester” Bạn chỉ cần điền vào khi Bạn muốn được xét vào một Học kỳ khác với Học kỳ đầu, tức 2, 3, 4 v.v… của Ngành học tại Trường Bạn nộp đơn thì Bạn điền Học kỳ tương ứng vào. Chỉ hợp lý trong trường hợp Bạn đã học nhiều hơn 4 Học kỳ hay đã Tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam.

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

1.2. Ngành học nguyện vọng 2

Tương tự NV1 nhưng cần lưu ý là Trường có cho đăng ký nguyện vọng 2 không và điều kiện kèm theo là gì

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

2. Thông tin cá nhân (như được ghi trong Hộ chiếu)

Họ của Bạn – nhớ là không bỏ/đánh dấu
Tên và tên đệm – nhớ là không bỏ/đánh dấu
Giới tính (nam, nữ) / Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh – nhớ là không bỏ/đánh dấu
Quốc tịch

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

3. Địa chỉ liên lạc

Tại đây Bạn điền địa chỉ mà Trường Đại học sẽ gởi các giấy tờ đến, tại Đức hay bất cứ nơi nào. Khi người nhận thư không phải là đích danh Bạn, Bạn ghi tên người nhận thư thay thế cho Bạn vào ô “c/o”.

c/o: Tên người nhận thư
Đường, số nhà
Mã bưu chính (Hà Nội: 10 000; Tp. HCM: 70 000) Thành phố / Quận, Huyện v. v.
Quốc gia
Số điện thoại / Fax – eMail

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

4. Địa chỉ cư trú (nếu khác mục 3. – thường là địa chỉ ở Việt Nam)

Tương tự mục 3. Tốt nhất ghi bằng tiếng Việt nhưng không bỏ/đánh dấu (v.d.: Nha so 43, Nguyen Thong, Phuong 7, Quan 3, Ho Chi Minh)

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

5. Thông tin về quá trình Học tập

Tất cả những thông tin tại đây phải được chứng minh bằng các bản sao y có công chứng và dịch thuật sang tiếng Đức kèm theo đơn này – lưu ý là không bỏ/đánh dấu.

Quá trình học Phổ thông: Từ lúc nào đến lúc nào, tại Trường nào, ở đâu (tham khảo: Trường Tiểu học: Grundschule; Trường Trung học Cơ sở: Mittelschule; Trường Trung học Phổ thông: Oberschule)

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

Bằng Tốt nghiệp Phổ thông: Tốt nghiệp lúc nào, tên gọi nguyên văn, của Quốc gia nào

Có tham gia kỳ thi tuyển Đại học: có / không, ngày, tháng, năm thi và tên gọi nguyên văn

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

Studienkolleg: Nếu Bạn đã học tại một Studienkolleg ở Đức hay đã tham gia Feststellungsprüfung, Bạn nêu rõ lúc nào, ở đâu và bao nhiêu lần

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

Đào tạo Đại học, học Nghề, Chuyên tu, Thực tập: Trong khoảng thời gian nào, tại đâu, nước nào, Bằng cấp gì. Thi không đạt cũng phải khai

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

Những công việc khác trước khi nộp đơn này

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

6. Trình độ ngoại ngữ

6.1. Trình độ tiếng Đức

Bạn có học tiếng Đức? có / không
Tại đâu / Trình độ gì / Bao nhiêu tiết?
Tên gọi chính xác nơi học tiếng Đức
Tên gọi chính xác Chứng chỉ tiếng Đức
Ngày, tháng, năm và nơi đạt Chứng chỉ tiếng Đức (chứng minh!)
Bạn có thi TestDaF? có / không – nếu có, kết quả
Bạn có đang học tiếng Đức? có / không
Nếu có, tên gọi chính xác nơi học tiếng Đức (chứng minh!)

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

6.2. Các ngoại ngữ khác

Tiếng Anh / Tiếng khác / Chứng chỉ / Kết quả

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

7. Các câu hỏi khác

7.1. Tài chính

Bạn được Học bổng? có / không Của Tổ chức nào? (chứng minh!)
Cách khác (tự nguyện)

 

7.2. Bạn có được công nhận Tỵ nạn tại CHLB Đức?

có / không – Nếu có, chứng minh

 

7.3. Ngành đăng ký có học tại nước Bạn được không?

có / không

7.4. Bạn có thuộc tiểu số nói tiếng Đức ở hải ngoại không?

có / không – Tên gì? Chứng minh

7.5. Bạn tham gia Chương trình trao đổi Sinh viên với Trường này?

có / không – Tên Chương trình? Trường Bạn

  1. Các nơi đăng ký khác

Trước đây Bạn có nộp đơn vào Trường này chưa?

có, cho Học kỳ mùa đông năm học XX / XX cho Học kỳ mùa hè năm học XX – không

Bạn nêu ra tất cả các Trường Bạn đã / sẽ nộp đơn cho Học kỳ tới

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học 9. Những lý do đặc biệt chọn nơi này để học

(Nếu cần, có thể thêm một tờ mới)

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học 10. Đơn xin tham gia Feststellungsprüfung

10.1. Bạn có muốn Học kỳ tới được nhận vào Dự bị Đại học cho Sinh viên nước ngoài để chuẩn bị cho Feststellungsprüfung?

có / không

Bạn đã tham gia kỳ Thi tuyển vào một Trường Dự bị Đại học chưa?

có / không
Bao nhiêu lần? Lúc nào? Ở đâu?

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

10.2. Bạn có muốn tham gia kỳ Feststellungsprüfung sắp tới (không học Dự bị Đại học)?

có / không

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

11. Đơn xin tham gia Khóa học tiếng

Bạn có muốn tham gia một Khóa học tiếng phù hợp với Ngôn ngữ giảng dạy cho mục 1. không?

có / không (Bạn xem kỹ điều kiện của Trường)

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học

Tôi cam đoan là những gì tôi khai trên đây là đầy đủ và đúng. Các giấy tờ cần thiết (bản sao chứng thực các Giấy xác nhận, Chứng chỉ v. v.) được kèm theo. Tôi biết những thông tin sai -cố ý hay vô ý- là phạm pháp và có thể dẫn đến việc bác đơn đăng ký hay -nếu phát hiện trể hơn- thu hồi lại quyết định cho nhập học của tôi.

Tôi xác nhận là tôi hiểu rõ các thông tin về điều kiện nhập học.

Nơi – ngày, tháng, năm – Ký tên

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký xin học Đại học