Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Thể giả định II (Konjunktiv II)

Nếu thể giả định I chủ yếu dùng để đưa lại lời nói của người khác một cách gián tiếp thì thể giả định II là một thế giới không thật, thế giới của „giả sử“, của mộng mơ, tưởng tượng…

Ich hätte dir geholfen, wenn ich…

          Er kämme zu mir und küße mich.

          Wenn ich ein Reichermann wäre,…

  1. Cách chia động từ

–        Regelmäßigen Verben: Dùng gốc động từ thì quá khứ (Präteritumstamm) và đuôi giả định(Konjunktiv-Endung)

–        Unregelmäßigen Verben: Cũng như trên nhưng nếu Stammvokal của gốc động từ là „a, o, u“ thì chúng sẽ bị biến đổi thành „ä, ö, ü“

 

Konjunktiv II mit Hilfsverben

Pronomen sein haben werden
ich wäre hätte würde
du wär(e)st hättest würdest
er, sie, es wäre hätte würde
wir wären hätten würden
ihr wäret hättet würdet
Sie/sie wären hätten würden

 

 

Konjunktiv II mit Modalverben

 

Pronomen dürfen können mögen müssen sollen wollen
ich dürfte könnte möchte müsste sollte wollte
du dürftest könntest möchtest müsstest solltest wolltest
er, sie, es dürfte könnte möchte müsste sollte wollte
wir dürften könnten möchten müssten sollten wollten
ihr dürftet könntet möchtet müsstet solltet wolltet
Sie/sie dürften könnten möchten müssten sollten wollten

„sollen“ và „wollen“ không có Umlauf

  1. Thì trong thể giả định II

Chỉ có hai thời trong thể giả định II. Thời quá khứ và thời hiện tại

a. Thì hiện tại (Gegenwart)

Có hai cách để sử dụng Konjunktiv II trong thì hiện tại

–        Sử dụng “Würden-Konjunktiv”

Ich würde nach Hause gehen.

Er würde mir sein Geld leihen.

–        Sử dụng Präteritumstamm và đuôi Konjunktiv

Ich ginge nach Hause.

Er liehe mir sein Geld.

b. Thì quá khứ (Vergangenheit)

Chỉ có một thì quá khứ chung trong thể giả định II. Khi sử dụng dùng hình thể Konjunktiv II của„sein/haben“ và Partizip II.

wären / hätten + Partizip II

Wir hätten ein neues Haus gekauft.

          Er wäre bei nah zu spät gekommen.