Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương
Nếu bạn muốn du học tại Đức, bạn cần phải tham gia bảo hiểm y tế. Nếu không, bạn không thể tham gia nghiên cứu tại Đức. Vì vậy, bạn nên đóng bảo hiểm càng sớm càng tốt sau khi đến Đức.
Bạn có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm cho tới khi bạn 30 tuổi, hoặc cho đến học kỳ thứ 14.Trường hợp xấu nhất, nếu bạn không đóng bảo hiểm, bạn có thể sẽ bị cấm học.
Có rất nhiều dịch vụ cung cấp các gói dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế, bên cạnh các dịch vụ về chỗ ở, dịch vụ ăn uống, còn có cả dịch vụ về bảo hiểm y tế.
 
Lựa chọn bảo hiểm y tế
Ở Đức có 2 loại bảo hiểm y tế: Bảo hiểm bắt buộc/ trách nhiệm công cộng và bảo hiểm cá nhân. Về cơ bản, cho đến khi bạn 30 tuổi hoặc đến học kỳ thứ 14, bạn phải đóng bảo hiểm bất buộc. Bảo hiểm y tế cá nhân chỉ được cung cấp trong trường hợp đặc biệt.
Lưu ý: Một khi bạn đã mua bảo hiểm y tế cá nhân thì không thể quay trở lại đóng bảo hiểm bắt buộc.
Trong hầu hết các trường hợp, bảo hiểm y tế bắt buộc có giá hợp lý hơn so với anyway – trừ khi bạn được bảo hộ bởi bảo hiểm cá nhân của cha mẹ.
Bạn có thể nhận được lời khuyên từ các tổ chức xã hội, các cơ quan tại các trường đại học.
 
Công nhận bảo hiểm y tế nước ngoài.
Với một số nước, chẳng hạn như thành viên của Liên Minh Châu Âu và khu vực kinh tế Châu Âu, Đức có một thỏa thuận về an ninh xã hội. Miễn là bạn có bảo hiểm y tế bắt buộc tại đất nước của mình, bạn có thể nhận bảo hiểm đã được phê duyệt bởi một công ty bảo hiểm y tế bắt buộc tại Đức. Nhưng chắc chắn bạn phải đưa ra được các tài liệu cần thiết. Đối với sinh viên thì thường là một thẻ bảo hiểm y tế Châu Âu (EHIC).
 
Công ty bảo hiểm thường sẽ phát hành miễn phí thẻ EHIC.
Có thể thẻ bảo hiểm y tế của bạn sẽ không bao gồm tất cả các chi phí tại Đức. Trước khi bạn đến Đức, bạn phải biết chính xác những dịch vụ mà bạn được hưởng từ thẻ bảo hiểm ở Đức. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế tại nước mình, bạn vẫn phải đóng bảo hiểm y tế cho mình tại Đức giống như tất cả các sinh viên khác.
Đôi khi bảo hiểm y tế cá nhân của các nước khác cũng được công nhận tại Đức. Bạn nên tìm hiểu các thông tin chính xác với bảo hiểm của mình.
Nếu bảo hiểm cá nhân của bạn được công nhận khi ghi danh tại trường đại học Đức, bạn sẽ phải xác nhận rằng bạn được miễn bảo hiểm y tế bắt buộc. Nhưng lưu ý rằng trong suốt thời gian học tập của bạn, bạn không thể thay đổi sang bảo hiểm y tế bắt buộc.