Dịch thuật

Đức - Việt

Việt - Đức

BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT (ĐỨC - VIỆT / VIỆT - ĐỨC)

Văn bản mẫu Văn bản khác mẫu Văn bản chuyên ngành
Loại bản dịch Giấy Khai Sinh, Giấy Đăng Kết Hôn, Mẫu Điền Xin Thị Thực, Giấp Phép Lái Xe vv. Thư Tín, Bằng Cấp, Các Loại Bảng Điểm vv. Những Giấy Khám Bệnh, Những Tài Liệu Luật, Bản Án, Hợp Đồng, Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh vv.
Giá cho 1 mặt A4, cỡ chữ 12 3 - 5 ngày 5 - 7 ngày
Có công chứng 120.000 VND 150.000 VND 170.000 VND
Không công chứng 100.000 VND 130.000 VND 150.000 VND
Dịch gấp (lấy trong vòng 24h) +100.000 VND +150.000 VND  
Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ

Hotline: 0984 064 949