Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Tiền tố được chia thành hai nhóm là đầu tố tách rời (Verbzusatz) và nhóm tiếp đầu ngữ không tách...

Lyrics: So wunder, wundervoll bist du. Und ich bin so gerne hier bei dir. Denn ein Blick von dir und...

Nếu nhìn vào bảng động từ bất qui tắc chúng ta sẽ thấy mỗi động từ đều được diễn tả...

Hôm nay chúng ta nghe bài hát “Was Du Liebe nennst” được cover bởi Ambre Vallet nhé!  Lyris: Baby, gib...

Chúng ta đều biết tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, đôi khi có âm thanh giận giữ và không...

Đọc danh ngôn, hay những câu nói hay, là một trong những cách tự cổ vũ, tiếp thêm cho bản...

Goldlöckchen und die drei Bären Es waren einmal drei Bären: Ein Bärenvater, eine Bärenmutter und ein Bärenbaby. Sie lebten gemeinsam in...

Rotkäppchen Es war einmal, inmitten eines dichten Waldes, ein kleines Haus, wo ein hübsches kleines Mädchen namens Rotkäppchen wohnte. Eines...

Những năm gần đây, cùng với sự già hoá dân số, tỷ lệ người già cần hỗ trợ chăm sóc...

Động từ có giới từ đi kèm  (Verben mit Präpositionale-Ergänzung) Là những động từ luôn phải đi kèm giới từ....