Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Vì sao chọn tiếng Đức đoàn tụ? Nếu bạn có dự định sang Đức theo diện đoàn tụ, bạn cần...

Du học Đức

23 - May - 2016

Điều kiện du học Đức Học sinh đã tốt nghiệp THPT; Đỗ đại học >15 điểm, không môn nào dưới...

Tiếng Đức trẻ em

23 - May - 2016

Các khóa tiếng Đức cho trẻ em tại trung tâm được áp dụng phương pháp “học mà chơi, chơi mà...