ILS Café

Mỗi ngày một bài học

ILS CAFE

Tin tức
Giảng dạy bằng giáo trình Menschen cải tiến, trang bị đầy đủ kiến thức về mặt từ vựng, ngữ pháp, kết hợp với việc ôn luyện thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi từ A1, A2, B1 đến B2, C1 tại viện Goethe Việt Nam và trên toàn thế giới.
Thủ tục visa
Giảng dạy bằng giáo trình Menschen cải tiến, trang bị đầy đủ kiến thức về mặt từ vựng, ngữ pháp, kết hợp với việc ôn luyện thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi từ A1, A2, B1 đến B2, C1 tại viện Goethe Việt Nam và trên toàn thế giới.
Cơ hội định cư
Với mục tiêu hỗ trợ tất cả các học viên từ giỏi, khá đến trung bình đều hoàn thành một cách tốt nhất kỳ thi tiếng Đức của mình, trung tâm tổ chức giờ học thêm dưới sự hướng dẫn của giáo viên người bản ngữ nhằm giúp các bạn tự tin hơn và có được cách học tiếng Đức hiệu quả hơn.
tài liệu tham khảo
Giảng dạy bằng giáo trình Menschen cải tiến, trang bị đầy đủ kiến thức về mặt từ vựng, ngữ pháp, kết hợp với việc ôn luyện thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi từ A1, A2, B1 đến B2, C1 tại viện Goethe Việt Nam và trên toàn thế giới.
Về nước đức
Với mục tiêu hỗ trợ tất cả các học viên từ giỏi, khá đến trung bình đều hoàn thành một cách tốt nhất kỳ thi tiếng Đức của mình, trung tâm tổ chức giờ học thêm dưới sự hướng dẫn của giáo viên người bản ngữ nhằm giúp các bạn tự tin hơn và có được cách học tiếng Đức hiệu quả hơn.
Cơ hội Nghề nghiệp
Với mục tiêu hỗ trợ tất cả các học viên từ giỏi, khá đến trung bình đều hoàn thành một cách tốt nhất kỳ thi tiếng Đức của mình, trung tâm tổ chức giờ học thêm dưới sự hướng dẫn của giáo viên người bản ngữ nhằm giúp các bạn tự tin hơn và có được cách học tiếng Đức hiệu quả hơn.
Cơ hội học tập
Với mục tiêu hỗ trợ tất cả các học viên từ giỏi, khá đến trung bình đều hoàn thành một cách tốt nhất kỳ thi tiếng Đức của mình, trung tâm tổ chức giờ học thêm dưới sự hướng dẫn của giáo viên người bản ngữ nhằm giúp các bạn tự tin hơn và có được cách học tiếng Đức hiệu quả hơn.
Mỗi ngày một bài học
Giảng dạy bằng giáo trình Menschen cải tiến, trang bị đầy đủ kiến thức về mặt từ vựng, ngữ pháp, kết hợp với việc ôn luyện thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học viên có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi từ A1, A2, B1 đến B2, C1 tại viện Goethe Việt Nam và trên toàn thế giới.
Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 3932 0225
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949 - 0974 292 255

Liên hệ