Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Nếu bạn đã đủ điều kiện du học Đức (tham khảo Điều kiện du học Đức) Bước 1: Học tiếng...

Giới thiệu về đại học kỹ thuật München(TUM) Đại học Kỹ thuật München (Technische Universität München), thường được gọi là TUM...

Đức là một đất nước có hệ thống giáo dục đào tạo có chất lượng cao, hiện đại, gắn liền...

Sau đây sẽ là cái nhìn sơ nét qua những lợi ích và bất lợi của chương trình du học...

Du học nghề tại Đức – Duales Studium Duales Studium  là gì? Chương trình học liên kết giữa việc học...

1. Sinh viên thi lại Đại học từ năm 2015 trở đi Nếu không đỗ hay không đạt yêu cầu...

Những năm gần đây, cùng với sự già hoá dân số, tỷ lệ người già cần hỗ trợ chăm sóc...

Những năm trở lại đây, dân số Đức giảm nhanh chóng do sự phát triển cơ cấu dân số: tỷ...

Những năm trở lại đây, dân số Đức giảm nhanh chóng do sự phát triển cơ cấu dân số: tỷ...

Tổng quan về hệ thống giáo dục Đức Đã từ lâu, hệ thống giáo dục Đức nổi tiếng với sự...