Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương
“Dịch chuyển” trong tiếng Đức có thể là einziehen, ausziehen, umziehen hoặc wegziehen. Bạn đã biết cách phân biệt những từ trên chưa?
Xem ngay Video dưới đây nhé! Los geht’s!