Học Tiếng Đức C1
Khai giảng hằng tuần

Gọi cho chúng tôi

Hotline

0984 064 949

Hãy đặt câu hỏi

Học Tiếng Đức C1

Thời gian học

Thời gian học Có thể chọn các ngày: Thứ 3, 5, 7 hoặc Thứ 2, 4, 6
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:30 - 17:00
Tối: 17:45 - 21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết = 45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết; 12 tiết / tuần
Thời lượng khóa học 20 tuần
Giáo trình Abschlusskurs: giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viên Người Đức và Người Việt
Học phí C1.1: 6.000.000 VND
C1.2: 6.000.000 VND
LỊCH KHAI GIẢNG KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Thời gian học

Thời gian học Thứ 2 - Thứ 6
Có thể chọn các buổi:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:30 - 17:00
Tối: 17:45 - 21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết = 45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết; 20 tiết/tuần
Thời lượng khóa học 12 tuần
Giáo trình Abschlusskurs: giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viên Người Đức và Người Việt
Học phí C1.1: 6.000.000 VND
C1.2: 6.000.000 VND
LỊCH KHAI GIẢNG KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN
Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ