Học Tiếng Đức C1

Học Tiếng Đức C1

Thời gian học

Thời gian học Có thể chọn các ngày: Thứ 3, 5, 7 hoặc Thứ 2, 4, 6
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:30 - 17:00
Tối: 17:45 - 21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết = 45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết; 12 tiết / tuần
Thời lượng khóa học 20 tuần
Giáo trình Abschlusskurs: giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viên Người Đức và Người Việt
Học phí C1.1: 6.000.000 VND
C1.2: 6.000.000 VND
LỊCH KHAI GIẢNG KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Thời gian học

Thời gian học Thứ 2 - Thứ 6
Có thể chọn các buổi:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:30 - 17:00
Tối: 17:45 - 21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết = 45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết; 20 tiết/tuần
Thời lượng khóa học 12 tuần
Giáo trình Abschlusskurs: giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viên Người Đức và Người Việt
Học phí C1.1: 6.000.000 VND
C1.2: 6.000.000 VND
LỊCH KHAI GIẢNG KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN
Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 7106 6866
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949

Liên hệ

Hotline: 0984 064 949