Học Tiếng Đức B1
Khai giảng hằng tuần

Gọi cho chúng tôi

Hotline

0974 292 255

Hãy đặt câu hỏi

Học Tiếng Đức B1

Thời gian học

Thời gian họcCó thể chọn các ngày: Thứ 3, 5 hoặc Thứ 2, 4 hoặc Thứ 4, 6
Có thể chọn buổi sáng/chiều/tối
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:30 - 17:00
Tối: 17:45 - 21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết=45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết;
8 tiết / tuần
Thời lượng khóa học25 tuần
Giáo trìnhMENSCHEN - Giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viênNgười Đức và Người Việt
Học phíB1.1: 5.600.000 VND
B1.2: 5.600.000 VND
LỊCH KHAI GIẢNGKHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Chủ đề bài học

STTChủ đề bài học
Cấp độ B1.1
- Tổng số tuần học: 12,5 tuần
- Tổng số tiết học:
1Cách miêu tả tính cách con người
Ngữ pháp: Danh từ hóa tính từ
2Tiếng Đức trong công việc và kinh doanh
Ngữ pháp: Sử dụng thì quá khứ Präteritum
3Các loại hình nhà ở tại Đức
Ngữ pháp: Câu quan hệ với đại từ quan hệ chia ở Dativ và đại từ quan hệ làm tân ngữ giới từ trong câu
4Tiếng Đức trong ngành dịch vụ khách hàng
Ngữ pháp: Liên từ obwohl và trạng từ trotzdem
5Nói về dự định tương lai
Ngữ pháp: Thì tương lai đơn (thì tương lai loại I)
6Diễn đạt lời mời và cách ứng xử ở bàn ăn
Ngữ pháp: Liên từ falls
7Mẫu câu dùng khi tư vấn ai đó
Ngữ pháp: Câu nguyên mẫu với zu (zu-infinitiv)
8Nói về điểm mạnh và điểm yếu, phát kiểu ý kiến nhận xét
Ngữ pháp: Liên từ da, während, bevor
9Sức khỏe, thể thao, chế độ dinh dưỡng
Ngữ pháp: Chia đuôi tính từ trong so sánh nhất và so sánh hơn
10Nói về những điều nuối tiếc trong quá khứ, những dự định không thực hiện được.
Ngữ pháp: Câu điều kiện không có thật trong quá khứ (Konjunktiv II)
11Những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua
Ngữ pháp: Thì quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt) và liên từ Nachdem
12Sự kiện trong công ty
Ngữ pháp: Đuôi tính từ ở Genitiv, giới từ trotz
Cấp độ B1.2
- Tổng số tuần học: 12,5 tuần
- Tổng số tiết học:
13Cách diễn đạt ngôn ngữ trong tình huống hiểu nhầm
Ngữ pháp: Liên từ và đại từ chỉ nguyên nhân kết quả: darum, deswegen, daher, aus dem Grund, nämlich, wegen
14Đăng ký khóa học ngắn hạn nâng cao.
Ngữ pháp: Phân từ 1 và phân từ 2 (Partizip I và II)
15Đơn xin việc và phỏng vấn xin việc
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần: nicht nur.... sondern auch, sowohl.... als auch
16Những kỷ niệm thời niên thiếu
Ngữ pháp: nicht/nur brauchen + Zu-Infinitiv
17Nghệ thuật và hội họa
Ngữ pháp: Cấu trúc câu với đại từ „es“
18Chính trị và xã hội ở Đức
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần weder... noch, entweder.... oder, zwar.... aber
19Du lịch
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần je …. desto/umso, trạng từ chỉ cách thức denn, doch, eigentlich, ja
20Làm quen và bình luận về một số quy tắc trong đời sống tại Đức
Ngữ pháp: Liên từ indem, sodass
21Xem hòa nhạc và tham dự sự kiện
Ngữ pháp: Giới từ chỉ thời gian và địa điểm innerhalb, außerhalb, um … herum, an/am … entlang
Câu bị động ở thì hiện tại với động từ khuyết thiếu (Modalverb)
22Sự kiện lịch sử của nước Đức
Ngữ pháp: Câu bị động với thì quá khứ Perfekt và thì quá khứ Präteritum
23Môi trường và khí hậu
Ngữ pháp: Liên từ (an)statt/ohne.... zu, (an)statt/ohne dass
24LNói về viễn cảnh trong tương lai
Ngữ pháp: Liên từ damit, um... zu, als ob

Thời gian học

Thời gian họcCó thể chọn các ngày Thứ 3, 5, 7 hoặc Thứ 2, 4, 6
Có thể chọn buổi sáng/chiều/tối
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:30 - 17:00
Tối: 17:45 - 21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết=45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết;
12 tiết/tuần
Thời lượng khóa học17 tuần
Giáo trìnhMENSCHEN Giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viênNgười Đức và Người Việt
Học phíB1.1: 5.600.000
B1.2: 5.600.000
LỊCH KHAI GIẢNGKHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Chủ đề bài học

STTChủ đề bài học
Cấp độ B1.1
- Tổng số tuần học: 8,5 tuần
- Tổng số tiết học: 100 tiết
1Cách miêu tả tính cách con người
Ngữ pháp: Danh từ hóa tính từ
2Tiếng Đức trong công việc và kinh doanh
Ngữ pháp: Sử dụng thì quá khứ Präteritum
3Các loại hình nhà ở tại Đức
Ngữ pháp: Câu quan hệ với đại từ quan hệ chia ở Dativ và đại từ quan hệ làm tân ngữ giới từ trong câu
4Tiếng Đức trong ngành dịch vụ khách hàng
Ngữ pháp: Liên từ obwohl và trạng từ trotzdem
5Nói về dự định tương lai
Ngữ pháp: Thì tương lai đơn (thì tương lai loại I)
6Diễn đạt lời mời và cách ứng xử ở bàn ăn
Ngữ pháp: Liên từ falls
7Mẫu câu dùng khi tư vấn ai đó
Ngữ pháp: Câu nguyên mẫu với zu (zu-infinitiv)
8Nói về điểm mạnh và điểm yếu, phát kiểu ý kiến nhận xét
Ngữ pháp: Liên từ da, während, bevor
9Sức khỏe, thể thao, chế độ dinh dưỡng
Ngữ pháp: Chia đuôi tính từ trong so sánh nhất và so sánh hơn
10Nói về những điều nuối tiếc trong quá khứ, những dự định không thực hiện được.
Ngữ pháp: Câu điều kiện không có thật trong quá khứ (Konjunktiv II)
11Những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua
Ngữ pháp: Thì quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt) và liên từ Nachdem
12Sự kiện trong công ty
Ngữ pháp: Đuôi tính từ ở Genitiv, giới từ trotz
Cấp độ B1.2
- Tổng số tuần học: 8,5 tuần
- Tổng số tiết học: 100 tiết
13Cách diễn đạt ngôn ngữ trong tình huống hiểu nhầm
Ngữ pháp: Liên từ và đại từ chỉ nguyên nhân kết quả: darum, deswegen, daher, aus dem Grund, nämlich, wegen
14Đăng ký khóa học ngắn hạn nâng cao.
Ngữ pháp: Phân từ 1 và phân từ 2 (Partizip I và II)
15Đơn xin việc và phỏng vấn xin việc
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần: nicht nur.... sondern auch, sowohl.... als auch
16Những kỷ niệm thời niên thiếu
Ngữ pháp: nicht/nur brauchen + Zu-Infinitiv
17Nghệ thuật và hội họa
Ngữ pháp: Cấu trúc câu với đại từ „es“
18Chính trị và xã hội ở Đức
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần weder... noch, entweder.... oder, zwar.... aber
19Du lịch
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần je …. desto/umso, trạng từ chỉ cách thức denn, doch, eigentlich, ja
20Làm quen và bình luận về một số quy tắc trong đời sống tại Đức
Ngữ pháp: Liên từ indem, sodass
21Xem hòa nhạc và tham dự sự kiện
Ngữ pháp: Giới từ chỉ thời gian và địa điểm innerhalb, außerhalb, um … herum, an/am … entlang
Câu bị động ở thì hiện tại với động từ khuyết thiếu (Modalverb)
22Sự kiện lịch sử của nước Đức
Ngữ pháp: Câu bị động với thì quá khứ Perfekt và thì quá khứ Präteritum
23Môi trường và khí hậu
Ngữ pháp: Liên từ (an)statt/ohne.... zu, (an)statt/ohne dass
24Nói về viễn cảnh trong tương lai
Ngữ pháp: Liên từ damit, um... zu, als ob

Thời gian học

Thời gian họcThứ 2 - thứ 6
3 lớp:
Lớp sáng: 8:00-11:30
Lớp chiều: 13:30-17:00
Lớp tối: 17:45-21:00
Số tiết học trong tuần
(1 tiết=45p)
Mỗi buổi 3 tiếng = 4 tiết;
20 tiết/tuần
Thời lượng khóa học10 tuần
Giáo trìnhMENSCHEN Giáo trình mới nhất và được phát miễn phí
Giáo viênNgười Đức và Người Việt
Học phíB1.1: 5.600.000 VND
B1.2: 5.600.000 VND
LỊCH KHAI GIẢNGKHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Chủ đề bài học

STTChủ đề bài học
Cấp độ B1.1
- Tổng số tuần học: 5 tuần
- Tổng số tiết học: 100 tiết
1Cách miêu tả tính cách con người
Ngữ pháp: Danh từ hóa tính từ
2Tiếng Đức trong công việc và kinh doanh
Ngữ pháp: Sử dụng thì quá khứ Präteritum
3Các loại hình nhà ở tại Đức
Ngữ pháp: Câu quan hệ với đại từ quan hệ chia ở Dativ và đại từ quan hệ làm tân ngữ giới từ trong câu
4Tiếng Đức trong ngành dịch vụ khách hàng
Ngữ pháp: Liên từ obwohl và trạng từ trotzdem
5Nói về dự định tương lai
Ngữ pháp: Thì tương lai đơn (thì tương lai loại I)
6Diễn đạt lời mời và cách ứng xử ở bàn ăn
Ngữ pháp: Liên từ falls
7Mẫu câu dùng khi tư vấn ai đó
Ngữ pháp: Câu nguyên mẫu với zu (zu-infinitiv)
8Nói về điểm mạnh và điểm yếu, phát kiểu ý kiến nhận xét
Ngữ pháp: Liên từ da, während, bevor
9Sức khỏe, thể thao, chế độ dinh dưỡng
Ngữ pháp: Chia đuôi tính từ trong so sánh nhất và so sánh hơn
10Nói về những điều nuối tiếc trong quá khứ, những dự định không thực hiện được.
Ngữ pháp: Câu điều kiện không có thật trong quá khứ (Konjunktiv II)
11Những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua
Ngữ pháp: Thì quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt) và liên từ Nachdem
12Sự kiện trong công ty
Ngữ pháp: Đuôi tính từ ở Genitiv, giới từ trotz
Cấp độ B1.2
- Tổng số tuần học: 5 tuần
- Tổng số tiết học: 100 tiết
13Cách diễn đạt ngôn ngữ trong tình huống hiểu nhầm
Ngữ pháp: Liên từ và đại từ chỉ nguyên nhân kết quả: darum, deswegen, daher, aus dem Grund, nämlich, wegen
14Đăng ký khóa học ngắn hạn nâng cao.
Ngữ pháp: Phân từ 1 và phân từ 2 (Partizip I và II)
15Đơn xin việc và phỏng vấn xin việc
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần: nicht nur.... sondern auch, sowohl.... als auch
16Những kỷ niệm thời niên thiếu
Ngữ pháp: nicht/nur brauchen + Zu-Infinitiv
17Nghệ thuật và hội họa
Ngữ pháp: Cấu trúc câu với đại từ „es“
18Chính trị và xã hội ở Đức
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần weder... noch, entweder.... oder, zwar.... aber
19Du lịch
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần je …. desto/umso, trạng từ chỉ cách thức denn, doch, eigentlich, ja
20Làm quen và bình luận về một số quy tắc trong đời sống tại Đức
Ngữ pháp: Liên từ indem, sodass
21Xem hòa nhạc và tham dự sự kiện
Ngữ pháp: Giới từ chỉ thời gian và địa điểm innerhalb, außerhalb, um … herum, an/am … entlang
Câu bị động ở thì hiện tại với động từ khuyết thiếu (Modalverb)
22Sự kiện lịch sử của nước Đức
Ngữ pháp: Câu bị động với thì quá khứ Perfekt và thì quá khứ Präteritum
23Môi trường và khí hậu
Ngữ pháp: Liên từ (an)statt/ohne.... zu, (an)statt/ohne dass
24Nói về viễn cảnh trong tương lai
Ngữ pháp: Liên từ damit, um... zu, als ob

Các chương trình khuyến mãi đặc biệt:

  • Giảm 15% cho học viên đăng kí 2 trình độ liên tục.
  • Giảm 10% cho học viên đăng kí 2 cấp độ liên tục.
  • Giảm 10% cho học viên đăng kí học theo nhóm từ 3 học viên trở lên.
  • Giảm 10% cho học viên đăng kí khóa học 7 ngày trước khi khai giảng.
Trung tâm Tiếng Đức Đông Dương
  • 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Tel: (028) 3932 0225
  • Email: info@tils.edu.vn

  • Hotline

  • 0984 064 949 - 0974 292 255

Liên hệ