Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Dưới đây là các quy tắc đơn giản dễ nhận biết khi chia danh từ số nhiều:

 

-eder Tag – die TageĐa số các danh từ giống đực và giống chung
das Ereignis – die EreignisseGấp đôi phụ âm
¨ -e

 

der Bart – die BärteCác danh từ giống đực, có 1 âm tiết, thường thêm Umlaut
die Kuh – die KüheCác danh từ giống cái: luôn được thêm Umlaut

 

 -en/ -ndie Frau – die FrauenĐa số các danh từ giống cái
die Universität – die UniversitätenCác danh từ có ngoại lai
die Freundin – die FreundinnenGấp đôi phụ âm
der Student – die StudentenTất cả các danh từ yếu (theo n-Deklination)
der Russe – die Russen
der Staat – die StaatenMột số danh từ giống đực khác

 

 

der Fehler – die Fehler
das Zeichen – die Zeichen
Các danh từ giống đực và giống chung kết thúc với -er, -en, -el, -chen –lein, -sel
¨der Apfel – die ÄpfelThêm Umlaut chỉ với các danh từ giống đực

 

-erdas Lied – die LiederCác danh từ giống chung
der Geist – die GeisterMột số danh từ giống đực
¨-erdas Buch – die BücherLuôn thêm Umlaut
der Mann – die Männer

 

-sdas Foto – die FotosTất cả các danh từ kết thúc với  -a, -i, -o
trừ: das Thema/die Themen – die Firma/die Firmen
der Opa – die Opas
der LkW – die LkWsCác danh từ viết tắt
das Team – die TeamsCác từ ngoại lai có nguồn gốc tiếng Anh hoặc tiếng Pháp