Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Là một trong những thành phố thú vị nhất trên thế giới, chắc chắn Berlin có nhiều thứ mang đến...

Đối với những người mới học tiếng Đức, thì việc giới thiệu bản thân là yêu cầu cơ bản và...

Đề thi B2 có gì? Trước hết các bạn vào link sau down đề mẫu xuống để dễ hình dung:...