Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

https://youtu.be/cs7W_UdsrmQ

https://youtu.be/szbJsGW4Go0

Tiếp theo seri bài học tiếng Đức. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đồ dùng trong gia...

Hỏi và trả lời về thời gian là một trong những kiến thức cơ bản nhất khi học tiếng Đức....

https://youtu.be/Q0i1X8j7OzU

https://youtu.be/aC6VGu3SQ8g

https://youtu.be/DUvU35mIxEI

Những lí do khiến sinh viên quốc tế dần quay lưng với “thiên dường du học” Anh Từ trước đến...

Có thể thấy, việc lựa chọn một phương pháp học tiếng Đức hiệu quả là một vấn đề không hề...

Kỳ thi A1 phần nghe

16 - Jan - 2017

https://youtu.be/KVLXV09AXJQ