Bài học 6: Đồ dùng trong gia đình và cách hỏi giá cả

Tiếp theo seri bài học tiếng Đức. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đồ dùng trong gia đình cũng như cách hỏi về giá cả. Đồ dùng trong gia đình và cách hỏi giá cả : Đồ dùng trong gia đình Mỗi một danh từ chỉ đồ dùng trong gia đình đều…
Xem thêm

Bài học 5: Cách hỏi giờ trong tiếng Đức

Hỏi và trả lời về thời gian là một trong những kiến thức cơ bản nhất khi học tiếng Đức. Cách hỏi giờ trong tiếng Đức : câu hỏi Để hỏi giờ trong tiếng Đức, các bạn có thể sử dụng 1 trong 2 câu hỏi sau: Wie spät ist es?  Wie viel Uhr ist…
Xem thêm