Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

https://youtu.be/0lLZq_dv4wU

Giới thiệu về đại học tổng hợp Ludwig Maxibillian Thành phố München là thủ phủ của tiểu bang Bayern(Bavaria), là...

Nhiều bạn bảo sao mà tiếng Đức khó quá không cách gì để nhớ “der, die, das”. Thật ra mỗi...

https://youtu.be/aodYhvL-BjI

Giới thiệu về đại học Freie Berlin Đại học Freie Berlin thành lập năm 1948 trong bối cảnh xung đột...

https://youtu.be/T-6qaqCrBUQ

https://youtu.be/IWMd_kWX2q4

https://youtu.be/mH7kk7DVBhA