Trung Tâm Tiếng Đức - Ngoại Ngữ Đông Dương

Với mỗi du học sinh nhất là du học sinh theo dạng tự túc thì vấn đề kinh phí đi...

1. Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Bên cạnh ngành học về đời sống, tự nhiên và...

Chứng chỉ tiếng Đức TELC là gì? Chứng chỉ tiếng Đức TELC là chứng chỉ ngôn ngữ Châu Âu, hay...

Hiện nay, khi môi trường làm việc yêu cầu sự năng động, sáng tạo và đòi hỏi giao tiếp rất...

giới thiệu về đại học kinh tế kỹ thuật Berlin Khi nghĩ tới du học Đức, Berlin luôn là sự...

Thông tin về TestAs

10 - Oct - 2016

TestAS là gì? TestAS là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên...