Ngôi trường không phân lớp, không thời khóa biểu ở Đức

Tại một trường ở Berlin, Đức, học sinh được tự lựa chọn môn học yêu thích, tự quyết định thời gian thi, được khuyến khích khám phá và phát triển khả năng riêng của bản thân. Anton Oberländer là diễn giả trẻ đầy sức thuyết phục. Năm ngoái, cậu cùng một nhóm bạn không đủ…
Xem thêm